Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt nu nog bevoorraad met arm gas, maar daar zal snel verandering in komen. Binnenkort schakelen we immers over op rijk gas. En die omschakeling heeft een weerslag op alle Brusselse gezinnen en ondernemingen. Zij zullen er moeten voor zorgen dat hun toestellen tijdig klaar zijn om te werken met rijk gas.

Voor meer info kan u terecht op de site van de federale overheid.

In welk jaar gebeurt de omschakeling voor mij?

 • De omschakeling zal verlopen over een periode van ongeveer 4 jaar, tussen 2020 en 2023.
 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd onderverdeeld in 4 homogene geografische zones (zie het onderstaande kaartje).
 • Elk jaar schakelt één van die zones over op rijk gas. Dat zal gebeuren aan het begin van de zomer (juni).

Wanneer en hoe word ik geïnformeerd?

 • Zodra de planning voor de omschakeling definitief is, zal uw netbeheerder (Sibelga) u die officieel meedelen, ten laatste 24 maanden vóór de effectieve omschakelingsdatum van uw zone. U zal die mededeling krijgen via de post of via e-mail.
 • Minstens 3 maand vóór de omschakeling volgt er nog een bericht ter herinnering.
 • Ook uw gasleverancier zal u hierover informeren.

Mijn omschakelingsjaar kennen

Voer je adres in om je omschakelingsjaar te kennen.

Voor Rue de Neufchâtel, 64 - 1060 Saint-Gilles, is het omschakelingsjaar:

juni 2019

Kaart met de zones voor de omschakeling

Klik op uw zone om te weten te komen in welk jaar de omschakeling bij u gebeurt

Pictogramme warning

Wij geven deze planning enkel ter informatie mee.
Voor het 8ste leveringspunt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Overijse) is er nog geen toestemming.

 1. 2020
 2. 2021
 3. 2022
 4. 2023

Wat moet ik doen?

 • U moet laten nazien of uw gastoestellen compatibel zijn.
  Dat nazicht van de compatibiliteit is belangrijk om er zeker van te zijn dat uw toestellen na de omschakeling correct en in alle veiligheid zullen werken. Meer info

 • Bij wie kan ik terecht voor dat nazicht? Enkel bij een bevoegd technicus.
  Onder een 'bevoegd' technicus verstaan we:
 • Over welke toestellen gaat het? Alle toestellen die werken op aardgas.
  Enkele voorbeelden:
  • verwarmingsketels
  • kleine en grote geisertoestellen
  • fornuizen en kookplaten
  • kachels
  • convectoren
  • een decoratieve open haard
Sibelga technicien
Pictogramme idée

De compatibiliteit kan worden nagezien bij de verplichte periodieke controle van de verwarmingsketel.


Ter herinnering:
De gewestelijke wetgeving bepaalt dat uw verwarmingsketel om de 3 jaar gecontroleerd moet worden.

Kort samengevat,

zijn dit de 3 stappen die u moet volgen:

1

Laat een bevoegd technicus de compatibiliteit van al uw gastoestellen nazien.

2
Compatibel

Uw toestel is compatibel.

Dat is zo voor alle toestellen
die in België verkocht werden sinds 1978.

Indien dat nodig is,
regelt de bevoegd technicus het toestel af.

Voor zo'n 20 % van de compatibele toestellen is een afregeling nodig. Dit moet uitgevoerd worden door een bevoegd technicus.

Niet compatibel

Uw toestel is niet compatibel:

- ofwel omdat het dateert van vóór 1978
- ofwel omdat u het in het buitenland aankocht,
en het niet voldoet aan de wettelijke normen
die in ons land gelden.

Het toestel moet worden vervangen.

Nieuw aangekochte toestellen zijn performanter en zullen uw energieverbruik met ongeveer 25% doen afnemen.

3
Bezoekverslag

Vraag een verslag van het bezoek van nazicht op bij de technicus. Bewaar dat verslag en bezorg een kopie aan de eigenaar en de eventuele volgende bewoner.

Pictogramme info

Vragen?

Check eerst de FAQ's.
of
bel het nummer 0800/11.744
of
Schrijf ons